torstai 2. maaliskuuta 2017

My publications

Publications from 2004 

Articles 


 • Nemmi, F., Helander, E., Helenius, O., Almeida, R., Hassler, M., Räsänen, P., & Klingberg, T. (2016). Behavior and neuroimaging at baseline predict individual response to combined mathematical and working memory training in children. Developmental Cognitive Neuroscience, 20, 43-51.
 • Aunio, P., & Räsänen, P. (2016). Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to eight years–a working model for educators. European Early Childhood Education Research Journal, 1-12.
 • Hannula-Sormunen, M. M., McMullen, J., Räsänen, P., Lepola, J., & Lehtinen, E. (2016). Is the study about spontaneous attention to exact quantity based on studies of spontaneous focusing on numerosity?. European Journal of Developmental Psychology, 13(1), 115-120.
 • Hannula-Sormunen, M. M., Lehtinen, E., & Räsänen, P. (2015). Preschool Children’s Spontaneous Focusing on Numerosity, Subitizing, and Counting Skills as Predictors of Their Mathematical Performance Seven Years Later at School. Mathematical Thinking and Learning, 17(2-3), 155-177.
 • Syväoja, H., Tammelin, T., Ahonen, T. Räsänen, P., Tolvanen, A., Kankaanpää, A., & Kantomaa, M.T. (2015). Internal consistency and stability of the CANTAB neuropsychological test battery in children. Psychological Assessment, 27(2), 698–709. doi: 10.1037/a0038485
 •  Karlsson, L.C., Soveri, A., Räsänen, P., Kärnä, A., Delatte, S., Lagerström, E., Mård, L., Steffansson, M., Lehtonen., M, & Laine, M. (2015). Bilingualism and Performance on Two Widely Used Developmental Neuropsychological Test Batteries. PlosOne. DOI: 10.1371/journal.pone.0125867 
 • Salminen, J., Koponen, T., Räsänen, P., & Aro, M. (2015). Preventive Support for Kindergarteners Most At-Risk for Mathematics Difficulties: Computer-Assisted Intervention. Mathematical Thinking and Learning, 17(4), 273-295.
 • Zhang, X., Koponen, T., Räsänen, P., Aunola, K., Lerkkanen, M., & Nurmi, J. (2013). Linguistic and Spatial Skills Predict Early Arithmetic Development via Counting Sequence Knowledge. Child Development. DOI:10.1111/cdev.12173
 •  Mazzocco, M., & Räsänen, P. (2013). Contributions of longitudinal studies to evolving definitions and knowledge of developmental dyscalculia. Trends in Neuroscience and Education, 2, 65–73. 
 • Mattinen, A., Kajamies, A., Räsänen, P., Hannula-Sormunen, M., & Lehtinen, E. (2013). Jänistarinat –ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma varhaiskasvatukseen. NMI-Bulletin, 20(2), 41–59. [An early intervention program for remediation of verbal comprehension]
 • Rusanen, E., & Räsänen, P. (2012). Matematiikassa heikosti suoriutuneiden lasten laskustrategioiden kehitys. NMI-Bulletin, 3, 28–41. [Development of calculation strategies in children with poor performance in mathematics].
 • Räsänen, P. (2012). Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim, 128, 63–72. [Review on dyscalculia in the Finnish Medical Journal Duodecim).
 • Räsänen, P., & Koponen, T. (2011). Matemaattisten oppimisvaikeuksien neuropsykologisesta tutkimuksesta. NMI-Bulletin, 20(3), 39–53. [About neuropsychological research on mathematical disorders].
 • Mattinen, A., A., Räsänen, P., Hannula, M.M., & Lehtinen, E. (i2010). Nallematikka: 4–5 -vuotiaiden lasten oppimisvalmiuksien kehittäminen - pilottitutkimuksen tulokset. NMI-Bulletin, 20, 41-59. [Teddybear-math: Developing mathematical prerequisities of 4 to 5 year-old children – results from the pilot study]. 
 • Räsänen, P., Salminen, J., Wilson, A., Aunio, P., & Dehaene, S. (2009). Computer-assisted intervention for children with low numeracy skills. Cognitive Development, 24, 450–472.
 •  Mattinen, A., Räsänen, P., Hannula, M.M., & Lehtinen, E. (2008). Varhaisten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelma päiväkodeille. NMI-Bulletin, 4, 40–53. [A program for supporting early learning prerequisities in mathematics]
 •  Yevseyeva, I., Miettinen, K.,& Räsänen, P. (2008). Verbal ordinal classification with multicriteria decision aiding. European Journal of Operational Research, 185, 964–983.
 • Price, G., Holloway, I., Räsänen, P., Vesterinen, M., & Ansari, D. (2008). Impaired parietal magnitude processing in Developmental Dyscalculia. Current Biology, 17(24).
 •  Koponen, T., Aro, T., Räsänen, P., & Ahonen, T. (2007). Language-Based Retrieval Difficulties in Arithmetic: A single case intervention study comparing two children with SLI. Educational & Child Psychology, 24(2), 98 – 107.
 • Vasilyeva, I., Puuronen, S., Pechenizkiy, M., & Räsänen, P. (2007). Feedback Adaptation in Web-based Learning Systems. International Journal of Continuous Engineering Education and Life-Long Learning. 17(4/5), 337 – 357.
 • Hannula, M., Räsänen, P., & Lehtinen, E. (2007). Development of counting skills: Contributions from tendency to focus on numerosity and subitizing. Mathematical Thinking and Learning, 9(1), 51 – 57.
 • Heiskari, P., Räsänen, P., & Poutiainen, E. (2006). Kognitiivisten testien pistemäärien sanalliset kuvaukset. Helsinki: Testilautakunta, www.testilautakunta.fi/paatokset.html. [Verbal description of the cognitive test scores. Recommendations of the Finnish Test Committee]
 • Koponen, T., Mononen, R., Räsänen, P., & Ahonen, T. (2006). Basic numeracy in children with Specific Language Impairment: Heterogeneity and connections to language. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49, 58–73.


Books and book chapters since 2004 


 • Räsänen, P. (2015). Computer-assisted interventions on basic number skills. (pp. 745–766). In R. Cohen Kadosh & A. Dowker, (eds.) The Oxford Handbook of Mathematical Cognition. Oxford University Press.
 •  Räsänen, P., Käser, T., Wilson, A., von Aster, M., Maslov, O., & Maslova, U. (2015). Assistive Technology for Supporting Learning Numeracy (pp. 112–117). In B O’Neill & A. Gillespie, (eds.) Assistive Technology for Cognition: A handbook for clinicians and developers. Current Issues in Neuropsychology. New York: Psychology Press.
 •  Haakana, M., Karppinen, A., Kiiski, T., Myllykoski, M., Paananen, M., Rintanen, M., & Räsänen, P. (2014). Tutkimuksesta syntyy koulutusta ja yhteisöllisiä työvälineitä. (ss. 29–33). Teoksessa Opetustoimen henkilöstökoulutuksen koordinointihanke 2011–2013. Opetushallituksen Raportit ja selvitykset 2014:5. Helsinki: Opetushallitus. [Collaborative tools and training via research. A book chapter in the report on personnel training in education. National Board of Education.]
 • Räsänen, P. & Närhi, V. (2013). Heikkojen oppijoiden koulupolku. Teoksessa J Metsämuuronen (toim.), Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten pitkittäisarviointi vuosina 2005–2012. Koulutuksen seurantaraportit 4/2013. Helsinki:Opetushallitus. (pp. 173–224) [Pathways to poor performance in mathematics. A book chapter in the report on the longitudinal study of the National Learning Assessment of Mathematical skills, National Board of Education]
 • Aunio, P, Hannula, M., & Räsänen, P. (2012). Matemaattisten taitojen varhaiskehitys. (ss. 53–84). Teoksessa T. Asunmaa & J. Vainionpää (toim.). Samalta viivalta 6. Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston kirjallisen kokeen aineisto 2012. Opetus 2000, PS-Kustannus: Juva. [Early development of mathematical skills -republication of an article from 2004).
 • Räsänen, P., Närhi, V., & Aunio, P. (2010). Matematiikassa heikosti suoriutuvat oppilaat perusopetuksen 6. luokan alussa. (ss. 165–203). Teoksessa EK Niemi & J Metsämuuronen (toim.) (2010). Miten matematiikan taidot kehittyvät? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun viidennen vuosiluokan jälkeen vuonna 2008. Koulutuksen seurantaraportit 2/2010. Helsinki: Opetushallitus.  [Book chapter: Students with a poor performance in mathematics at the beginning of the 6th grade, in a book on National learning outcome assessment, follow-up from third to sixth grade, National Board of Education]
 • Wilson, A., & Räsänen, P. (2009). Effective interventions for numeracy difficulties/disorders. In Encyclopedia of Language and Literacy Development. The Canadian Language and Literacy Research Network. http://www.literacyencyclopedia.ca/
 • Puura, P., Koponen, T., Leino, L., Pahkin, L., & Räsänen, P. (2007). Laskutaito. Teoksessa T. Aro, T. Siiskonen, & T. Ahonen, (toim.). Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. [Numeracy. Book chapter in Language disorders in adolescence] Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T., & Malinen, P. (toim.). (2004). Matematiikka – näkökulma opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. (2. laajennettu painos) [Edited book: Mathematics –perspectives in teaching and learning. 2nd edition.]
 • Aunio, P., Hannula, M., & Räsänen, P. (2004). Laskutaitojen varhaiskehitys. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T. Ahonen ja P. Malinen Matematiikka – näkökulma opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. (2. laajennettu painos) [Early development of mathematical skills book chapter in Mathematics –perspectives in teaching and learning]
 • Hannula, M., Pehkonen, L., Soro, R., Räsänen, P., & Kupari, P. (2004). Matematiikka ja sukupuoli. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T. Ahonen ja P. Malinen Matematiikka – näkökulma opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. (2. laajennettu painos) [Mathematics and gender book chapter in Mathematics –perspectives in teaching and learning. 2nd edition]
 • Räsänen, P., & Ahonen, T. (2004). Matemaattiset oppimisvaikeudet – neuropsykologinen näkökulma. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T. Ahonen ja P. Malinen Matematiikka – näkökulma opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. (2. laajennettu painos) [Learning disabilities in Mathematics – a neuropsychological perspective book chapter in Mathematics –perspectives in teaching and learning. 2nd edition]

Rehabilitation materials since 2004 


 • Mattinen, A., Kajamies, A., Räsänen, P., Hannula-Sormunen, M., & Lehtinen, E. (2014). Jänistarinat –ymmärtävän kuuntelemisen ohjelma varhaiskasvatukseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. [An early intervention program for remediation of verbal comprehension]
 • Räsänen, P., Dehaene, S., Maslov, O., et al. (2012). Numberrace version 3. http://sourceforge.net/projects/numberrace/
 • Mattinen, A., Räsänen, P., Hannula, M.M., & Lehtinen, E. (2010). Varhaisten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelma päiväkodeille. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. [A program for supporting early learning prerequisities in mathematics]
 • Van Luit, J. E. H., Aunio, P., & Räsänen, P. (2010) Minäkin lasken! Lasten lukukäsitteen harjoitusohjelma. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. [I count too! A remedial programme for children’s number sense]

Standardized tests and assessment materials since 2004 


 • Räsänen, P., Maslov, O,, Linnanmäki, K., Korhonen, J., et al. (2013). KTLT-2013 – Adaptiivinen tietokoneavusteinen matemaattisten taitojen testi luokille 7–9. http://www11.edu.fi/neure/ [An adaptive computer-assisted test for grades 7–9. In Finnish and Finnish-Swedish]
 • Räsänen, P. & Natayi, B. (2010). BANUCA –Basic numerical and calculation abilities. The test and the manual for the Ministry of Education in Ethiopia. [Languages: Afan oromo and Amharic]
 • Poutiainen, E., Kalska, Laasonen, Närhi, & Räsänen, P. (2010). Trail Making –testi. Manual. Helsinki: Psykologien kustannus Oy. [Trail Making – test. Manual]
 • Räsänen, P., & Tahiraj, G. (2009). Test Leximi për Kosovë. Pristina: FSDEK. [A reading test for Kosovo. In Albanian.]
 • Räsänen, P., Linnanmäki, K., Haapamäki, C., & Skagersten, D. (2008). RMAT – Test av räknefärdighet hos evelver i åldern 9–12 år. Jyväskylä: Niilo Mäki Institutet. [A mathematical achievement test for ages 9–12 in Finnish-Swedish]
 • Räsänen, P., & Leino, L. (2005). KTLT - Laskutaidon testi luokka-asteille 7-9. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. [KTLT – a test for basic mathematical skills for grades 7–9.]
 • Räsänen, P. (2005). Banuca – lukukäsitteen jas laskutaidon testi luokille 1–3. Jyväskylä: Niilo Mäki Institute. [Basic numerical and calculation abilities: a test for grades 1–3]
 • Räsänen, P. & Maslov, O. (2004) KTLT-04 – Adaptiivinen tietokoneavusteinen matemaattisten taitojen testi luokille 7–9. http://www11.edu.fi/neure/ [An adaptive computer-assisted test for grades 7–9.] Räsänen, P. (2004). RMAT - Laskutaidon testi 9-12 –vuotiaille. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. [RMAT A mathematical achievement test for 9 to 12 ears old].

Selected older publications 


 • Lyytinen, H., Ahonen, T. & Räsänen, P. (1994). Dyslexia and dyscalculia in children - risks, early precursors, bottlences and cognitive mechanisms. Acta Paedopsychiatrica, Special Issue, 56 (1994), 179-192.
 •  Räsänen, P. & Ahonen, T. (1995). Arithmetic disabilities with and without reading difficulties: A comparison of artihemtic errors. Developmental Neuropsychology, 11(3), 275-295.
 • Närhi, V., Räsänen, P., Metsäpelto, R-L., & Ahonen, T. (1997). Trail Making test in assessing children with reading disabilities: A test of executive functions or content information. Perceptual and Motor Skills, 84, 1355-1362.
 • Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T., & Malinen, P. (toim. 1997). Matematiikka -näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki instituutti ja Koulutuksen tutkimuslaitos. /Edited book: Mathematics -prespectives in teaching and learning.

 • Matilainen, P. & Räsänen, P. (1997). Kurranlyönnin säännöt ja suositukset. (ss. 133-136). Teoksessa A. Halmesjoki & H. Roiko-Jokela (toim.) Se toinen Paavo Nurmi – ja varjoon jääneet. Suomen Urheiluhistoriallisen Seuran Vuosikirja 1997. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy ./Book chapter: The rules and recommendations for the Puck Flinging. (ancient Finnish sport, history of sports)
 • Lyytinen, H., Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Närhi, V., & Räsänen, P. (1998). Learning disabilities: A view of developmental neuropsychology. (pp. 29-54). In R. Licht, A. Bouma, W. Slot, & W. Koops. (Eds.). Child neuropsychology: Reading disability and more ... Delft: Uitgeverij Eburon.
 • Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T., & Malinen, P. (toim.). (1998). Matematiikka -näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Niilo Mäki Instituutti ja Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylä: Yliopistopaino. (2. painoksen internet-jakeluversio) http://docuweb.jyu.fi/ /Edited book: Mathematics -prespectives in teaching and learning. An internet -version.
 • Räsänen, P., Arikoski, J., Mäntynen, P., & Perttula. J. (1998) Opettajuuden psykologia. Jyväskylä: Julkishallinnon koulutuskeskus./Book: Psychology of Teacherhood. Räsänen, P., Arikoski, J., Mäntynen, P., & Perttula. J. (1999) Opettajuuden psykologia. Jyväskylä: Julkishallinnon koulutuskeskus./Book: Psychology of Teacherhood. (2nd edition)
 • Räsänen, P. & Kuusinen, J. (1992). Visual information processing and achievement in mathematics: A longitudinal study. International Journal of Psychology, 27 (3-4), 583. 1992 (Abstract)